Södra Vallgrund jaktförening r.f.

 

Södra Vallgrund Jaktförening är en av fyra jaktföreningar ute på Replot. Jaktstugan är belägen på Lotsvägen en bit utanför byn. Föreningen grundades 7 juni 1946 och dess syfte är att idka traditionell jakt, sportskytte, viltvård och naturskyddsverksamhet samt kennelverksamhet.I föreningen idkas jakt på sjö- och skogsfåglar, hare, små rovdjur, rådjur, samt även licensbelagd jakt på älg, vitsvanshjort, lodjur och säl.

Aktuellt i föreningen

 

Rökt skinka till julbordet? 

 

             Vi röker kött vid jaktföreningens rökbastu lördagen 

           den 19.12.2020 . Köttet sätter vi in kl. 09.00 – 10.00.

           

              Alla som vill delta anmäler sig till Ole Rönn tel. 0400 382 775 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen är för tillfället i färd att uppdatera denna websida. Har du förslag/önskemål på vad som skall finnas på denna websida kan du sända dem till sodravallgrundjaktforening@gmail.com

Föreningens styrelse jobbar aktivt med att uppdatera och förnya jaktarrendekontrakten som rör det jaktområde föreningen besitter. Har du frågor angående jaktarrenden eller vill ingå jaktarrende med föreningen kan du ta kontakt med föreningens viceordförande (se administration)

 

sidan senast updaterad 24.08.2020