Södra Vallgrund jaktförening r.f.

 

Södra Vallgrund Jaktförening är en av fyra jaktföreningar ute på Replot. Jaktstugan är belägen på Lotsvägen en bit utanför byn. Föreningen grundades 7 juni 1946 och dess syfte är att idka traditionell jakt, sportskytte, viltvård och naturskyddsverksamhet samt kennelverksamhet.I föreningen idkas jakt på sjö- och skogsfåglar, hare, små rovdjur, rådjur, samt även licensbelagd jakt på älg, vitsvanshjort, lodjur och säl.

Aktuellt i föreningen

 

*På grund av den rådande Covid-19 pandemin samt de regionala restriktionerna kommer föreningens årsmöte att hållas vid ett senare tillfälle. Tidpunkt meddelas via hemsidan, Vasabladet och butikens anslagstavla.

 

*Även soppdagen kommer att ordnas senare i år p.g.a pandemin. Datum meddelas senare

 

*Påminnelse till alla skjutprovsövervakare att uppdatera behörigheterna. Nuvarande är i kraft till 31.07.2021. Viltcentralen har sänt en länk till skolningen via mail till alla skjutprovsövervakare i slutet av Januari. De som ej hittar mailet kan logga in på " Viltinfo.fi" med eget Oma-riista användarnamn. 

 

 

 

Föreningen är för tillfället i färd att uppdatera denna websida. Har du förslag/önskemål på vad som skall finnas på denna websida kan du sända dem till sodravallgrundjaktforening@gmail.com

Föreningens styrelse jobbar aktivt med att uppdatera och förnya jaktarrendekontrakten som rör det jaktområde föreningen besitter. Har du frågor angående jaktarrenden eller vill ingå jaktarrende med föreningen kan du ta kontakt med föreningens viceordförande (se administration)

 

sidan senast updaterad 05.01.2021