Aug 2020
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Södra Vallgrund jaktförening r.f.

Södra Vallgrund Jaktförening är en av fyra jaktföreningar ute på Replot. Jaktstugan är belägen på Lotsvägen en bit utanför byn. Föreningen grundades 7 juni 1946 och dess syfte är att idka traditionell jakt, sportskytte, viltvård och naturskyddsverksamhet samt kennelverksamhet.I föreningen idkas jakt på sjö- och skogsfåglar, hare, små rovdjur, rådjur, samt även licensbelagd jakt på älg, vitsvanshjort, lodjur och säl.

 

 

 


Aktuellt i föreningen

 

Sommarmöte

Årets sommarmöte ordnas 7.8 kl 19:00 Alla välkomna. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden. Samtidigt anmälan till höstens hjortdjursjakt. Inga efteranmälningar

På mötet diskuteras även utveckling av föreningens verksamhet. 

____________________________________________________________________

 

Älgskytteträningen har börjat! Välkomna till skjutbanan Måndagar kl 17 till 20, kom även ihåg årets byakamp som ordnas 4.8 kl 17-21

__________________________________________________________________________________

OBS!

 

  • På grund av rådande COVID-19 pandemi besluter styrelsen att alla som hör till en riskgrupp, eller är 70 år fyllda befrias från att skjuta träningsserierna som krävs för att deltaga i älg- eller hjortjakten. Detta gäller endast för kommande jaktsäsong.

 

  • I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i jaktlagen (615/1993) 21 § 3 mom., sådant det lyder i lag 504/2017, som följer: 

    21 § Skjutprov 

    Ett intyg över skjutprov gäller i tre år från det att provet har avlagts. Om skjutprovet har avlagts den 1 januari 2017 eller därefter men senast den 31 juli 2018, gäller intyget över skjutprovet dock till och med den 31 juli 2021. 

    Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021.

______________________________________________________________________

  • Föreningen är för tillfället i färd att uppdatera denna websida. Har du förslag/önskemål på vad som skall finnas på denna websida kan du sända dem till sodravallgrundjaktforening@gmail.com
  • Föreningens styrelse jobbar aktivt med att uppdatera och förnya jaktarrendekontrakten som rör det jaktområde föreningen besitter. Har du frågor angående jaktarrenden eller vill ingå jaktarrende med föreningen kan du ta kontakt med föreningens viceordförande (se administration)

 

sidan senast updaterad 08.07.2020