Södra Vallgrund jaktförening r.f.

Styrelsen 2020 -->

 

Ordförande: William Håkans, william.hakans@gmail.com, 0503385892

Viceordförande: Björn Snygg, bjorn.snygg@wartsila.fi, 0505534077

Sekreterare: Axel Snygg, axel.snygg@gmail.com, 0406255911

Övriga styrelsemedlemmar:      Måns Denward

                                                  Christian Höckert

                                                  Ronney Snygg

                                                  Stefan Westergård

Kassör: Henrik Snygg, hsnygg@gmail.com, 0400639399