Södra Vallgrund jaktförening r.f.

 

Södra Vallgrund Jaktförening är en av fyra jaktföreningar ute på Replot. Jaktstugan är belägen på Lotsvägen en bit utanför byn. Föreningen grundades 7 juni 1946 och dess syfte är att idka traditionell jakt, sportskytte, viltvård och naturskyddsverksamhet samt kennelverksamhet.I föreningen idkas jakt på sjö- och skogsfåglar, hare, små rovdjur, rådjur, samt även licensbelagd jakt på älg, vitsvanshjort, lodjur och säl.

Aktuellt 


 

På föreningens årsmöte beslöts att älgsoppan ordnas 13.3 i UF-lokalen Kl 12-14.
 

Vi ställer i ordning för älgsoppan på Lördag 12.3 med start kl. 08 och samlas vid UF-lokalen kl 11 på söndagen 13.3.

Alla medlemmar som har möjlighet deltar i arbetet med soppdagen och som tidigare bestämts skall alla medlemmar bidraga med 2 vinster till lotteriet.
 

 

 

 

 

Föreningen är för tillfället i färd att uppdatera denna websida. Har du förslag/önskemål på vad som skall finnas på denna websida kan du sända dem till sodravallgrundjaktforening@gmail.com

Föreningens styrelse jobbar aktivt med att uppdatera och förnya jaktarrendekontrakten som rör det jaktområde föreningen besitter. Har du frågor angående jaktarrenden eller vill ingå jaktarrende med föreningen kan du ta kontakt med föreningens viceordförande (se administration)

 

sidan senast updaterad 23.02.2022