Skärgårdens skjutbana

 

Bokning av skjutbanan sker via adressen

skargardensskjutbana@gmail.com

eller

per SMS på bokningsnummer 050-918 02 20.


Meddelandet bör innehålla fullständigt namn samt vilken bana man önskar använda. Skytte på banan är endast tillåten vid ledda träningstillfällen eller efter överenskommen bokning. Även inskujtningstillfällen skall bokas på förhand.

Banregler i korthet

Skytte får bedrivas kl. 9-21

Ledda skjuttillfällen med minst tre personer närvarande.

Enskilt skytte såsom inskjutning av sikte eller laddningar endast efter överenskommelse.

Allt skytte bör överenskommas med banansvarige enligt anvisningar till höger på denna sida.

Skjutbanan i Replot ägs och upprätthålls av skärgårdens jaktföreningar. Banan är primärt ämnad för bruk av föreningarnas medlemmar. Utöver detta ordnas bland annat allmänna tävlingar och träningstillfällen. Närmare information finnas att läsa i skjutbanans användningsvillkor.

Skjutbanans kalender