Välkommen till Södra Vallgrund!

 

Södra Vallgrund ligger på Replot-Vallgrund-landets sydligaste del. I byn bor ca 350 personer. Från att ha varit en typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man nu säga att mångsyssleriet dominerar genom att många olika yrken finns representerade. Kommunens centrum och Vasa stad är inom pendlingsavstånd och gör att många bybor har möjlighet att arbeta på fastlandet och samtidigt bo kvar i den trygga och trivsamma miljö som byn erbjuder.

I Södra Vallgrund kan du som båtförare ta i land på tre olika ställen i byn. Sommarösund lämpar sig för mindre motorbåtar, Fort Sommarö och Bullerås för lite större båtar. Båtklubben har i årtionden remmat ut farlederna, och Andelslaget Solrutten har samlat information om våra hamnar och farleder på www.solrutten.fi.

Inga händelser på kommande